мат-тех-база-ЭиМ-каз


ЭжМ кафедрасын материалдық-техникалық қамтамасыз ету

Оқу үрдісінде “Экономика” “Менеджмент” кафедрасының жүзеге асыруы кезінде практикалық және семинарлық сабақтарды өткізу үшін кестемен бекітілген дәріс залдары мен оқу аудиториялары, компьютерлік сыныптар, сондай-ақ оқу залы мен абонементі бар кітапхана және Рудный индустриялық институтының мұражайы қолданылады.

Жергілікті желінің барлық компьютерлері Интернет желісіне қол жеткізе алады. Студенттерге Интернет желісіне қол жеткізу оқу бағдарламаларында осындай қажеттілік көрсетілген пәндер бойынша оқу-есептеу залдарында сабақтар өткізу кезінде ұсынылады.

Осындай аудиториялық қор оқу процесінің қажеттілігін қамтамасыз етеді және жоғары талаптарға жауап беретін сапалы оқу процесін ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

Кафедраның өндірістік ортасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 03.08.10 ж. № 594 бұйрығымен бекітілген “Техникалық, кәсіптік және жоғары кәсіптік білім беретін оқу орындарын ұстауға және оқыту жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар” санитариялық ережелеріне сәйкес келеді.

«Экономика», «Менеджмент» ОП іске асыру барысында «404, 435, 432» 3 кабинет интерактивті тақталармен, мультимедиялық проекторлармен, 2 ноутбукпен және 1 компьютермен жабдықталған; № 406 1 компьютерлік сынып, 10 компьютермен жабдықталған (Pentium IV, 2007 ж.), 19 дюймді СКД мониторлары жергілікті желіге қосылған және Интернетке қосылған, оның қызметтері барлық қызметкерлер мен студенттер тегін және уақыт шектеусіз пайдаланады. Менеджмент Экономика кафедрасында ғылыми зерттеулер жүргізу үшін қажетті инфрақұрылым бар, оған оқу және ғылыми-зерттеу процестеріне арналған зертханалар мен жабдықтар кіреді. 406 аудиторияда интерактивті панельмен жабдықталған.

Әзірленген модульдерге оқу-әдістемелік қолдау дайындалған. Арнайы IBM SPSS Статистикалық бағдарламасы институттың экономикалық мамандық студенттерінің оқу процесінде кеңінен қолданылады. Бұл бағдарламалық жасақтама талдауға, гипотезаны тексеруге және есеп беруге мүмкіндік береді, бұл деректерді басқаруды, талдау әдістерін таңдау мен қолдануды жеңілдетеді, сонымен қатар кеңістіктік деректерді жинауға, сақтауға, көрсетуге, редакциялауға және талдауға мүмкіндік береді. Бұл бағдарламалық жасақтамамен жұмыс жасау студенттерге заманауи бағдарламалар бойынша машықтар мен білім алуға мүмкіндік береді, олармен көпұлтты компаниялардың мамандары жұмыс істейді, бұл университет түлектерінің бәсекеге қабілеттілігін айтарлықтай арттырады.

Инновациялық технологиялар және техникалық оқу құралдары орталығы жыл сайын білім беру бағдарламаларында қолданылатын ақпараттық ресурстардың жеткіліктілігі мен қазіргі заманғы жағдайына мониторинг жүргізеді. Бағдарламалар қажет болған жағдайда кафедраның сұранысы бойынша сатып алынады.

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асыру үшін институтта барлық қажетті жағдайлар жасалған – ақпараттық көздерге қол жеткізу қамтамасыз етілген, ұйымдастырушылық-құқықтық қолдау көрсетіледі, материалдық-техникалық ресурстар бөлінеді.

ҒЗЖ нәтижелерін, дипломдық жұмыстарды, плагиатқа сараптама мына мекен-жайда орналасқан онлайн-бағдарламаның тегін нұсқасы арқылы жүзеге асырылады: http://text.ru/antiplagiat/unauthorized пайдалану нәтижелері кафедра хаттамаларында көрсетілген.

Институтта кітапхана, электронды оқу залы жұмыс істейді, Интернеттің ақпараттық ресурстарына еркін қол жеткізу ұйымдастырылған, “ThomsonReuters” ғылыми электрондық басылымдарына, “Springer” компаниясының клиенттерге қызмет көрсету орталығының “Springer” мәліметтер базасының толық мәтінді электрондық ресурстарына on-li режимінде қол жеткізу қамтамасыз етілген.

“Экономика”, “Менджмент” ББ жүзеге асыруда студенттерді сапалы оқыту үшін РИИ кітапханасында, электрондық ақпараттық ресурстар залында және кафедрада оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қорының болуы үлкен маңызға ие болады.

Мемлекеттік және ағылшын тілдеріндегі әдебиеттер қорын қалыптастыру ерекше бақылауда тұр. Мемлекеттік тілдегі әдебиеттер қоры 27% – ды, ағылшын тілінде жалпы қордың 13% – ын құрайды, оның ішінде 92% – ы оқу және ғылыми әдебиеттер. Мемлекеттік және ағылшын тілдеріндегі оқу әдебиеті қоры белсенді толықтырылуда.

Кітапхана 51 мерзімді басылымның атауын жазып береді, оның ішінде 33 қазақстандық және 18 ресейлік баспалар, оның ішінде 16 басылым қазақ тілінде. Әдебиет қоры электрондық оқыту бағдарламаларымен, оқу, оқу-әдістемелік құжаттармен толықтырылды және 22280 бірлікті құрайды.

Мамандықтардың оқу жоспарлары пәндерінің сандық тасымалдағыштардағы әдебиеттермен қамтамасыз етілуі 98% құрайды.

Оқу әдебиетінің кітапханалық қоры жалпы жоғары мектеп бағдарламаларының талаптарына сәйкес келеді.

ЖОО – да қабылданған жедел жоспарлау әдістері ББ басшылығы білім алушыларды академиялық қолдаудың жоғары деңгейде болуын және қол жетімділігін қамтамасыз ететіндігіне, соның ішінде білім алушыларға білім беру бағдарламасын меңгеру үшін қажетті ақпараттық-анықтамалық және әдістемелік материалдарды (анықтамалық – жолсілтеме, Академиялық күнтізбе, басшылық және т.б.) ұсынуына кепілдік береді.: ББ іске асыру кезінде пайдаланылатын инфрақұрылымның, оның ерекшелігіне сәйкестігі; аудиториялар, офистер, зертханалар, коммуникациялық және компьютерлік жабдықтар, сондай-ақ ББ толық интерактивті ақпараттық қамтамасызету.

Call-центр
+7 (71431) 95723

Приемная комиссия

Наш номер: +7 (71431) 92 568
Моб. номер: 8 702 922 27 43
Наша почта: priemcom_rii@mail.ru