науч-исслед-каф-СиСМ-каз


Ғылыми-зерттеу қызметі, Құрылыс және құрылыс материалтану кафедрасы

Кафедраның ПОҚ ғылыми-зерттеу жұмысы

Кафедраның көп жоспарлы ғылыми қызметі оқытушылардың кәсіби мүдделерін көрсететін бағыттар бойынша жүргізіледі.

Кафедра қызметінің басым ғылыми бағыттары.

Құрылыс композиттерін алу үшін материалдар жасау және ресурс үнемдеуші технологияларды дамыту.

Құрылыс композиттерінің ресурс үнемдеуші технологиялары мен материалдарын жасау бойынша белсенді зерттеулер т.ғ.д., профессор О.А. Мирюктің ғылыми жетекшілігімен жүргізіледі.  2012 – 2017 жылдар аралығында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің гранттық қаржыландыру тақырыбы бойынша жалпы сомасы 55 млн.теңгеден астам үш ғылыми жоба орындалды. «Энерготиімді құрылыс үшін цементсіз ұяшықты композициялық материалдарды алудың ресурс үнемдеуші технологиясын әзірлеу» тақырыбы бойынша зерттеулер нәтижесінде магнезиалдық және сілтілік силикатты материалдар негізінде жоғары кеуекті композициялар алынды; тұрақты полимодальды кеуектілікті қалыптастыруды қамтамасыз ететін және цементсіз композициялық материалдардың жылудан қорғау қасиеттерін арттыруға ықпал ететін поризацияның инновациялық тәсілдері әзірленді. «Техногенді қалдықтарды кешенді пайдалана отырып, берілген құрылымдағы құрылыс композициялық материалдары үшін аз энергияны қажетсінетін магнезиалды тұтқыр материалдарды әзірлеу» ғылыми жобасын іске асыру шеңберінде басқарылатын құрылымы бар құрылыс композиттері құрылды; тығыздық пен беріктікті реттеудің кең аралығымен аралас магнезиалды тұтқыр, техногенді толтырғыштар мен толтырғыштар негізінде түйіршікті, талшықты және аралас құрылым композицияларының рецептуралары әзірленді; әртүрлі құрылымдағы тиімді материалдарды дайындаудың технологиялық схемалары ұсынылды. Энерготиімді құрылысқа арналған материалдар технологиясының дамуына «Техногенді толтырғыштары бар аз энергияны көп қажет ететін композициялар негізінде жоғары кеуекті аралас құрылымның жылу оқшаулағыш материалдарын әзірлеу» тақырыбы бойынша зерттеулер арналған. Әзірленген жылу оқшаулағыш материалдардың тиімділігі қалыптау массаларының рецептурасын оңтайландыру, әртүрлі технологиялық үлестіру тәсілдерін ұтымды үйлестіру, талшықты және түйіршікті толтырғыштарды пайдалану есебінен жоғары кеуекті құрамдастырылған құрылым құрумен қамтамасыз етіледі.

Ғылыми зерттеулердің нәтижелері оқу құралдары, авторлық курстар, жаңа зертханалық жұмыстарды қою түрінде білім беру процесіне енгізілген.  Ғылыми зерттеулерге «Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру» мамандығының студенттері қатысады. 2006 жылдан бастап студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары республикалық конкурстарда бірнеше рет үздік деп танылып, 2015 жылы (Италия), 2016 жылы (Солтүстік Кипр), 2017 жылы (Ресей), 2018 жылы (Молдова) Еуразия сәулет-құрылыс және дизайн мектептерінің халықаралық фестивалінде 1 және 2 дәрежелі дипломдармен марапатталды.

Қолайсыз табиғи және техногендік әсерлердің әсерін ескере отырып, құрылыстың жаңа технологияларын және құрылыс конструкцияларын жобалау әдістерін дамыту

Т.ғ.д., доцент А.И. Олейниктің жетекшілігімен қолайсыз табиғи және техногендік әсерлерді ескере отырып, құрылыс конструкцияларының жобалау әдістері мен құрылыс технологияларын зерттеу жүргізіледі. А. И. Олейниктің технологиялық, сейсмикалық және жел әсерлерінің әсеріне ұшыраған құрылыс конструкцияларына арналған дірілден қорғау құрылғыларын әзірлеу бойынша зерттеу нәтижелері А.В. Дукартпен бірлесіп ғылыми жарияланымдарда жинақталған. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 27 млн.теңге сомасына күрделі кернеулі-деформацияланған жағдайдағы еңістер мен баурайлардың орнықтылығын бағалау бойынша гранттық қаржыландыру жобасы орындалды.

Доцент, т.ғ.к. В.В. Шамов тығыздалған (жасанды) негіздегі іргетастарды ғылыми зерттеулермен айналысады. Әзірлемелер ғимараттардың конструктивтік сызбаларын, негізге берілетін жүктемелердің мөлшері мен сипатын ескере отырып, Іргетастардың құрылымын жетілдіруге арналған.

Жеңіл өнеркәсіптегі дайындық-пішу өндірісінің жұмысын оңтайландыру

Жеңіл өнеркәсіптегі дайындық-пішу өндірісінің жұмысын оңтайландыруға т.ғ. к. О. Ю. Кадникованың жетекшілігімен орындалатын әзірлемелер арналған. 2015 – 2017 жылдары 15 млн.теңгеге Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Тігін-трикотаж өндірісінің қалдықтарын қайта өңдеу әдістері мен құрылғыларын әзірлеу» гранттық қаржыландыру жобасы орындалды. Зерттеулерге «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы» мамандығының студенттері қатысады.

ҚжҚМ кафедрасы кәсіпорындардың ұсыныстары бойынша зерттеу жұмыстарын белсендірді. Соңғы жеті жылда жалпы сомасы 5 млн. теңгеден астам 25 шаруашылық келісім шарт орындалды. «Стройконструкция» АҚ, «Рудныйсоколовстрой» АҚ, «Қостанай минералдары» АҚ, «Қостанай МБИ» ЖШС, «БК – Строй» ЖШС, «Сарбайское строительно-монтажное управление» ЖШС, «НПП Рудстрой» ЖШС, «ЛВ Строй» ЖШС, «Каз Ангар Lider 2009» ЖШС, «Рудненский цемент зауыты» ЖШС және басқа кәсіпорындардың тапсырыстары бойынша тұтқыр заттарды, техногендік толтырғыштармен және химиялық қоспалармен бетон қоспаларды дайындау технологиясын өңдеу және құрамын оңтайландыру бойынша зерттеулер жүргізілді; өнеркәсіптік объектілердің көтергіш конструкцияларын күшейту бойынша есептер жүргізілді.; киімнің түрлі түрлерін дайындау бойынша техникалық құжаттама жасалды.


Кафедраның ПОҚ ғылыми мақалалары
 

Авторлары Атауы Шығу мәліметтері
Монографиялар
Мирюк О.А., Ахметов И.С. Техногендік шикізаттан жасалған тұтқыр заттар Рудный: РИИ. 2002. 250 с.
Дукарт А.В.,

Олейник А.И.

Арқалықтардың және рамалардың динамикалық есебі М.: АСВ. 2002. 144 с.
Мирюк О.А. Аралас магнезиалды тұтқырлар LAP LAMBERTAcademic Publishing.2014. 128 с.
Мирюк О.А. Құрылыс композициялық материалдар Коллективная научная монография: Новосибирск: СибАК. 2014. С. 124 – 144.
Дукарт А.В.,Олейник А.И. Құрылым тербелісінің динамикалық сөндіргіштері М.: АСВ. 2015.248 с.
Мирюк О.А. Ұяшықты құрылымның цементсіз композициялары LAP LAMBERTAcademic Publishing.2016. 108 с.
Мирюк О.А. Магнезиалды композициялық материалдар Рудный: РИИ.2017. 196 с.
Мирюк О.А. Цементсіз кеуектелген композициялар Рудный: РИИ.2018. 124 с.
Кадникова О.Ю.,Алтынбаева Г.К. Тігін-трикотаж өндірісінің қалдықтарын өңдеу LAP LAMBERTAcademic Publishing.2018.176 с
Журналдардағы мақалалар (2015 жылдан бастап)
Мирюк О.А. Техногендік материалдарды пайдалана отырып магнезиалдық композициялар Технологии бетонов.2015. № 5/6.  С. 9 – 13.
Мирюк О.А. Цементсіз пеногазобетонды материалдар SCIENCE AND WORLD  International scientific journal.                  №  2015.5. Vol. I. Р. 81 – 84.
Мирюк О.А. formation of a cell in аlkalissilicates compositions Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. 2015. № 1 – 2. Р. 100 – 105.
Мирюк О.А. Infuence of the way of preparation on structure of magnesium foam concrete Austrian Journal of Technical and Natural Sciences Scientifc journal. 2015. № 5/6. Р.108 – 113.
Мирюк О.А. Техногендік материалдарды пайдалана отырып магнезиалдық композициялар Сухие строительные смеси. 2015. №3.  С. 25 – 29.
Кадникова О.Ю. Қостанай иіру-трикотаж фабрикасы бойынша қалдықтардың пайда болу және қайта өңдеу мониторингі Вестник Алматинского технологического университета. 2015. № 4. С. 80 – 83
Кадникова О.Ю. Қайта пайдаланылатын иірімжіпті булауға және кептіруге арналған құрылғыны әзірлеу Наука и Мир. 2015. № 8.
Мирюк О.А. Магнезиалды пенобетондардың құрылымын қалыптастыру Вестник Национальнойинженерной академии РК. 2015.  № 2. С. 99 – 105.
Мирюк О.А. Цементсіз кеуектелген композициялар Вестник МГТУ им. Г.И. Носова. 2015. № 2. С. 101 – 107.
Мирюк О.А. Әртүрлі құрылымдағы магнезиалды композиттер Известия ВУЗов. Строительство. 2015. № 5.С. 30 – 37.
Мирюк О.А. Техногенді шикізат негізінде сілтілі-силикатты композицияларды үлестіруге технологиялық факторлардың әсері Комплексное использование минерального сырья.2015. № 2. С. 62 – 68.
Мирюк О.А. Магнезиалды композицияларды дайындау ерекшеліктері Bulletin  d’EUROTALENT-FIDJIP.Editions  du JIPTO. 2015.  N 7. Р.48 – 52.
Шамов В.В. Таңбалы қиманың ленталы іргетастарының статикалық жүктемесімен сынаудың эксперименталдық деректері SCIENCE AND WORLD International scientific journal.2016. Vol. I. № 3. С. 98 –100.
Кадникова О.Ю.Шалдыкова Б.А. Тігін-трикотаж өнеркәсібі кәсіпорындарының экологиялық-экономикалық даму факторы ретінде қалдықтарды өңдеу процесін басқару SCIENCE AND WORLD International scientific journal.2016. Vol. I. № 3. С. 54 –56.
Кадникова О.Ю.Шалдыкова Б.А. Тігін-трикотаж өндірісінің қалдықтарын өңдеу Известия вузов. Технология текстильной промышленности. 2016. №5 (365). С. 141 –143.
Кадникова О.Ю.Шалдыкова Б.А. Жүн жіптерінің сапасын зерттеу SCIENCE AND WORLD International scientific journal.2016. № 7. С. 46 –50.
Мирюк О.А. Композициялық магнезиалды материалдар технологиясын ресурс үнемдеу Международный научно-исследовательский журнал. 2016. №3 (45) С. 28 – 30.
Miryuk О.А. Formation of a cell in аlkalissilicatescompositions The Usa Journal  of Applied Sciences. 2016. № 1. Р. 48 – 52.
Мирюк О.А. Техногендік материалдар негізіндегі магнезиалды композиттердің құрылымы Вестник Национальнойинженерной академии РК. 2016.  № 1. С. 115 – 121.
Miryuk О.А. Optimization of ways of preparationof magnesium  compositionsof various structure Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. 2016.№ 1 – 2. С. 77 – 81.
Мирюк О.А. Цементсіз қалыптау массаларын үлестіру East European Scientific Journal) 2016. №. 6. Р.82 – 85.
Miryuk О.А.  Formation cellular  structure of  magnesialmaterials American Scientific Journal. 2016. № 2. Р. 44 – 47.
Мирюк О.А. Магнезиалдық материалдардың құрылымын қалыптастырудың тиімді тәсілдері Комплексное использованиеминерального сырья.2016. № 3. С. 78 – 82.
Мирюк О.А. Шикізат массасының заттай құрамының көбік шыны материалының құрылымына әсері Современное строительствои архитектура. 2016. №3.С. 13 –  18.
Miryuk О.А.,Belyaeva V.I.,Borisov I.N. Magnesium fine-aggregate concrete based on integrated use of technogenic materials Journal of Engineering and Applied Sciences. 2016. N20.P .12311–12320.
Тажибаева Д.М. Жергілікті техногендік шикізат негізіндегі            бетон толтырғыштар Сборник трудов КарГТУ. Караганда. 2016. С.363 – 366.
Кадирова А.М. Жеміс толтырғыш қосылған йогурт өнімін өндіру технологиясын әзірлеу Вестник ПавлодарскогоГУ им. С. Торайгырова.2016. С. 29 – 34.
Кадникова О.Ю. Тігін-трикотаж өнеркәсібінің қалдықтарын өңдеу технологиясын жетілдіру Школа университетской науки: парадигма развития. 2017. № 1–4  С. 149 –152.
Кадникова О.Ю.Шалдыкова Б.А., АлтынбаеваГ.К., Айдарханов А.М., Нурмухамбетова Б.Т. Potential analysis of implementation of developed technology for processing of sewing and knitting fabrics Energy Procedia. 2017.Vol.128. Р. 411– 417.
Кадникова О.Ю.Нурмухамбетова Б.Т., Мухлис К.Ж., Джусупова-Парфилькина И.М. Өндіріс қалдықтарын екінші рет пайдалану экологиялық ортаны сақтау факторы ретінде Школа университетской науки: парадигма развития. 2017. № 1–4  С. 170 – 172.
Кадирова А.М., Толеубекова С.С. Жаңа йогурт өнімінің технологиясы Вестник Государственного университета им. Шакарима 2017. С. 28 – 33.
Мирюк О.А. Магнезиалды композицияларды поризациялау мен қаттауды ынталандыру Техника и технология силикатов. 2017.Т. 24. № 3. С. 15 – 21.
Miruk О.А. Development of cellular structure composites for energy efficient construction Energy Procedia. 2017.Vol. 128. Р. 469 – 476
Miryuk О.А. Formation of Porous Structure in Alkaline Silicate Compositions Basedon Technogenic Raw Stuff International Journal of Mechanical Engineering and Technology. 2017.Vol. 8.Р. 916 – 925.
Miryuk О.А. Magnesium composites of porous combined  structure Journal of Engineering and Applied Sciences. 2017.No. 24. Р. 7302 –7310.
Мирюк О.А. Кеуектелген құрылымдағы магнезиалды бетондар Бетон и железобетонв Украине. 2017. № 1. С. 8 – 12.
Мирюк О.А.,Суботьялова В.П. Магнезиалдық композициялық материалдарды дайындау кезінде материалдық шығындарды төмендету Бетон и железобетонв Украине. 2017. № 3.С. 6 – 9.
Мирюк О.А. Магнезиалды композициялық материалдардың жоғары кеуекті құрылымын қалыптастыру туралы Известия ВУЗов.Строительство.2017. № 11/12. С. 22 – 30.
Кадникова О.Ю.АлтынбаеваГ.К.,Кузьмин С.Л., АйдархановА.М., Шалдыкова Б.А Recycling of production waste as a way to improve environmental conditions Energy Procedia. 2018.Vol. 147. Р. 402 – 408.
Кадникова О.Ю.Айдарханов А.М., Шалдыкова Б.А., Алтынбаева Г.К., Успанова С.С Қайта пайдаланылатын иірімжіпті өңдеудің тиімді тәсілі Наука и Мир. 2018. № 1.С. 33 – 35.
Олейник А.И. Үлкен пролетсіз ангарларды күшейту Известия вузов. Строительство. 2018.

№8.  С. 15 – 28.

Miryuk О.А. Properties of magnesium composite materials based on technogenic raw materials Journal of Engineering and Applied Sciences. 2018. No. 2. Р. 545 –558.
Мирюк О.А. Толтырғыштары бар магнезиалдық материалдар технологиясының ресурс үнемдеу принциптері Вестник Национальнойинженерной академии РК. 2018. № 1. С. 103 – 108.
Miryuk О.А. Synthesis of Special Clinkers with the Use of Technogenic Raw Materials Key Engineering Materials. 2018. Vol. 769. Р. 9–16.
Мирюк О.А. Жанғыш тақтатастарды пайдалана отырып, бүлінген материалды алу Комплексное использование  минерального сырья. № 1. 2018. С. 65 – 70
Miryuk О.А. Porous magnesia compositions of a combined structure Materials Science and Engineering. Modern Building Materials. 2018. Vol. 365.  032052
Miryuk О.А. Effect of additives on hydration and hardening of magnesia compositions MATEC Web Conf. 2018
Vol. 251. 01020
Мирюк О.А. Тиімді құрылыс үшін магнезиалды композициялық материалдар Промышленность Казахстана. 2018. № 2. С. 76 – 79
Олейник А.И.Ахмедов  К.М.Ткенов Ш.А. Жылыту аспаптарын қосудың түрлі сұлбаларының жылу тиімділігін зерттеу Вестник Павлодарского
ГУ им. С. Торайгырова.
2019. №1. С. 35 – 43.
Miryuk О.А. A cement clinker formation with the use of magnetite scarn ores washery refuses Комплексное использование минерального сырья. 2019. №1. С. 74− 82.
Miryuk О.А. The effect of waste on the formation of cement clinker Materials Science and Engineering. 2019. 510. 012012
Miryuk О.А. Porous formation process of granules from man-triggered raw materials Web of Conferences 97.  2019. 02025.
Miryuk О.А. Synthesis and properties of aluminates clinker of  complex composition Journal of Engineering and Applied Sciences. 2019. Nо. 14. Р.2605 −2613.
Мирюк О.А. Силикатты композицияларды термиялық кебу Известия ВУЗов.
Строительство.
2019. № 5. С. 53 – 61.
Өнертабыстар (2015 жылдан бастап)
Мирюк О.А. Ұстастырғыш зат Инновационный патент РК
№ 31371. Опубл. 29.07.16.
Мирюк О.А. Ұяшықты бетон қоспасы Инновационный патент РК№ 31374. Опубл. 29.07.16 .
Мирюк О.А. Магнезиалды байланыстырғышты дайындауға арналған шикізат қоспасы Инновационный патент РК
№ 31370. Опубл. 29.07.16 .
Мирюк О.А. Магнезиалдық тұтқырдағы пенобетон дайындауға арналған шикізат қоспасы Инновационный патент РК№ 31372. Опубл. 29.07.16.
Мирюк О.А. Магнезиалдық тұтқырдағы пенобетон дайындауға арналған шикізат қоспасы Инновационный патент РК№ 31373. Опубл. 29.07.16.
Мирюк О.А. Ұяшықты бетон қоспасы Патент РК № 32418.Опубл. 16.10.17.
Мирюк О.А. Ұяшықты бетон қоспасы Патент РК № 32419.Опубл. 16.10.17.
Мирюк О.А. Ұстастырғыш зат Патент РК № 32417.Опубл. 16.10.17.
Мирюк О.А. Түйіршіктелген көбікті шыны алуға арналған композициялық қоспа Патент РК № 33349.Опубл. 20.12.18
Кадникова О.Ю., АлтынбаеваГ.К.,АйдархановА.М., Шалдыкова Б.А Қайта пайдаланылатын иірімжіпті өңдеу тәсілі Патент РК 33576.Опубл 10.04.19
Мирюк О.А. Кеуекті толтырғышты өндіруге арналған композиция Патент РК № 33783.Регистрация в реестре 16.07.19
Мирюк О.А. Кеуекті толтырғышты өндіруге арналған композиция Патент РК № 33850.Регистрация в реестре 14.08.19
Мирюк О.А. Кеуекті толтырғышты өндіруге арналған композиция Патент РК № 33843.Регистрация в реестре 13.08.19

Call-центр
+7 (71431) 95723

Приемная комиссия

Наш номер: +7 (71431) 92 568
Моб. номер: +7 702 462 42 65
Наша почта: priemcom_rii@mail.ru