образ-прог-каф-ЭиМ-каз


Экономика және менеджмент кафедрасының білім беру бағдарламасы

Бакалавриаттың екі білім беру бағдарламасы бойынша дайындықты жүзеге асырады:

– Экономика

– Менеджмент

«Экономика» білім беру бағдарламасы басқарушылық қызмет дағдыларын меңгерген экономиканың нақты, мемлекеттік, қаржылық секторларының кәсіпорындары үшін жоғары білікті экономист-талдаушыларды дайындауға бағытталған.

«Экономика» білім беру бағдарламасының стратегиялық мақсаты: халықаралық кеңістікке интеграцияланған “Экономика” білім беру бағдарламасы бойынша «Экономика және бизнес» бағыты бойынша мамандарды дайындауды жүйелі жетілдіру.

Білім беру мақсаттары:

М 1: сапалы және сандық талдау мен синтезді жүзеге асыра отырып, үдерістерді сипаттау және болжау үшін модельдерді құру және пайдалану әдістерін меңгерген, сандық кеңістікке интеграцияланған, тәуекел және белгісіздік жағдайында командада жұмыс істей алатын, еңбек нарығының және технологиялардың өзгермелі талаптарына бейімделген, кең іргелі білімі бар жаңа формация маманын дайындау.

М2: нарықтық экономиканың экономикалық заңдары және олардың көріну нысандары; қазіргі әлемде болып жатқан жаһандану және интернационалдандыру процестері туралы, кәсіпорындардың қызмет етуінің негізгі ғылыми-басқару, қаржы-шаруашылық, маркетингтік проблемалары туралы түсінігі бар маманды даярлау;

М3: экономика, маркетинг, менеджмент, қаржы, бухгалтерлік есеп, статистика саласында кәсіпорын деңгейінде қажетті білімі бар, Бастапқы материалдарды талдай алатын және қорытынды жасай алатын маманды дайындау.

Осы білім беру бағдарламасының түлегіне “Экономика” білім беру бағдарламасы бойынша “бизнес және басқару бакалавры”академиялық дәрежесі беріледі.

 

«Менеджмент» білім беру бағдарламасы нарықтың өзгермелі конъюнктурасына сәйкес басқарушылық шешімдерді қабылдай алатын, зерттелетін объектінің жағдайын талдай алатын, басымдықтарды анықтай алатын, уақыт бойынша жоспарлай алатын, өндірістік процесті ұйымдастыра алатын, басқара алатын және бақылай алатын, экономикалық және географиялық аспектілерді ескере алатын, өзгермелі жағдайларға бейімделе алатын жоғары білікті менеджерлерді дайындауға бағытталған.

«Менеджмент» білім беру бағдарламасының стратегиялық мақсаты: халықаралық кеңістікке интеграцияланған «Менеджмент» білім беру бағдарламасы бойынша «Экономика және бизнес» бағыты бойынша мамандарды дайындауды жүйелі жетілдіру.

Білім беру мақсаттары:

М 1: Гуманитарлық, әлеуметтік, экономикалық және жаратылыстану-ғылыми білімнің, әлеуметтендірілген, бастамашылық, еңбек нарығы мен технологиялардың өзгермелі талаптарына бейімделген, сандық кеңістікке интеграцияланған тәуекел және белгісіздік жағдайында командада жұмыс істей алатын, сандық технологиялар саласындағы жұмыс дағдысы бар, процестерді сипаттау және болжау үшін модельдерді құру және пайдалану әдістерін меңгерген, сапалы және сандық талдау мен синтездеуді жүзеге асыра отырып, жаңа формация маманын дайындау;

М2: жалпы теориялық, экономикалық, басқару пәндері бойынша іргелі білім жиынтығын қалыптастыру;

М3: жалпы басқарудың негізгі теориялық аспектілерін, макро-, мезо – және микродеңгейлердегі басқарудың теориялық және практикалық аспектілерін зерттеу.

Осы білім беру бағдарламасының түлегіне “Менеджмент” білім беру бағдарламасы бойынша “бизнес және басқару бакалавры”академиялық дәрежесі беріледі.

Call-центр
+7 (71431) 95723

Приемная комиссия

Наш номер: +7 (71431) 92 568
Моб. номер: +7 702 462 42 65
Наша почта: priemcom_rii@mail.ru