“ҚазақстанРеспубликасыныңҰлттықБанкі”РММ басшылығынаналғыс хат.

2018ж. 27 желтоқсан “ҚазақстанРеспубликасыныңҰлттықБанкі” РММ Қостанайфилиалыныңөкілдері Рудный индустриалдықинститутынакелді.
Ғылымикеңестіңмүшелеріменкездесубарысында институт ректоры А.Б. Найзабековқа «ҚазақстанРеспубликасыныңҰлттықБанкі» РММбасшылығыныңалғыс хаты ұсынылды.

Жыл сайын РИИ мен “Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі”РММ ынтымақтастығы дамуда.2018 жылы институт студенттері Қостанай облысының жоғары оқу орындарының студенттері арасында “Егеменді Қазақстанның қалыптасуындағы теңгенің рөлі” атты ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысына белсене қатысты.

Кездесуде ” 7-20-25 бағдарлама мәселелері талқыланды. Әрбір отбасы үшін тұрғын үй сатып алудың жаңа мүмкіндіктері”, банктік қарыз шартын жасасу және жеке тұлғалардың ұлттық валютадағы жинақ және мерзімді салымдары бойынша сыйақының шекті ставкасын айқындайды.