Жылуэнергетика

ЖЫЛУЭНЕРГЕТИКА

Техника және технология бакалавры

Оқыту үш тілде жүргізіледі

(Қазақ,Орыс,Ағылшын тілдерінде)

Математика

0

Мамандар даярланды

мамандық  түлектері жұмыспен қамтамасыз етілген

МАМАНДЫҚ  ЖАЙЫНДА

Жылуэнергетика мамандық  түлектері кәсіби қызмет саласы болып жылуды өндіру мен қолдану үшін, оның ағындарын басқару және энергияның басқа түрлерін жылуға айналдыру үшін құрылған адам қызметінің құралдарының бірлігінен, тәсілдері мен әдістерінен тұратын техниканың құраушы бөлігі ретіндегі жылуэнергетика жатады.

Жылуэнергетика саласындағы маман жылу, вентеляциялық, суқұбырын, канализация жүйесіне  қаланың әртүрлі энергия көздерін  тұрақты жеткізіліп тұруын бақылайды.. Маманның басты міндеті-энергетикалық кешендердің үздіксіз жұмыс жасауын және де апат жағдайларын болдырмау.

Жылуэнергетик инженері:

– жылу электр станциялары;
– өндiрiстiк және жылыту қазандары;
– жылу технологиялары;
– өнеркәсiп орындары мен ұйымдарды орталықтандырылған және дербес энергиямен жабдықтау;
– энергиякөздерін өндіру және тарату;
– жылыту және жылу желілері;
– су және отын дайындау;
– жылу технологиясы және жылу энергетикалық нысаналарды автоматты түрде басқару жүйелерi; -жылу электр және жылу технологияларының объектілерін моделдеу және оңтайландыру әдістері және құралдары;
-негізгі және қосалқы құрал-жабдықтар;

«Жылуэнергетика» оқу бағдарламасы Рудный индустриялы институтында 2008 жылы құрылған. Оқу бағдарламасы жоғары білікті мамандармен және заманауи зертханалық жабдықтармен  қамтамасыз етілген. Ерекше назар студенттердің заманауи бағдарламалық құрылғыларды және жаңа инновациялық технологияны пайдалана алуына қойылады.

КІМ БОЛАМЫН?

АжӨТБ инженері

Байланыс инженері

Радиоэлектроника жабдығын жөндеу инженері

Техникалық қолдау инженері

Жобалау –инженері

Алатын біліктілігі:

«Жылуэнергетика» мамандығының аясында  төмендегідей біліктілік алады: – жобаның (бағдарламаның) тұжырымдық мақсаттарын шешуді;

– жылу техникалық және жылу технологиялық жабдықтары мен  технологияларды пайдалану және жобалау кезіндегі желілер мен жүйелерді құрастыруды;

– жабдықтарды сынақтау кезіндегі бағдарламаларды әзірлеу және оларды жүзеге асыруды;

– қысқа мерзімді жоспарлар мен әр түрлі талаптардың (құны, сапасы, қауіпсіздігі және орындау мерзімдері) ұзақ мерзімді жоспарға ауысуын;

– халықаралық стандарттар сапасының деңгейін ескере отырып, өндірістік және өндірістік емес шығындар беретін өнімді бағалауды;

– эксплутациялық құжаттарды әзірлеуді;

– жабдықтардың сынаққа және жұмысқа қабілеттілігін анықтауды;

– ақпараттық технологияларды таңдау және  жабдық ауыстыру барысында пайдалану  және жобалау процесін;

-жылу және жылутехнологиялық жүйелер мен олардың элементтерін,  жылу желілер бағдарламасын және жүргізу әдістемелік сынау жабдығының жоспарын;

– синтездеу және оңтайландыру процестерінің әдістерін қолдану және талдау;

– стандартты өңдеу тәсілдерін қолдану және сертификаттауды өткізуді, өлшеу нәтижелеріне арналған компьютерлік технологияларды пайдалануды

-жүйе әзірлеу және пайдалану кезіндегі автоматтандырылған эксперимент жүргізуді;

ОҚУ МЕРЗІМІ МЕН НЫСАНДАРЫ

Күндізгі нысан

Күндізгі қысқартылған нысаны

ДОТ пен күндізгі нысаны
(2 жоғарғы оқу білім базасында)
ДОТ пен күндізгі нысаны
(техникалық және кәсіптік білім базасында )
Кешкі нысаны
(2 жоғарғы оқу білім базасында)
Кешкі нысан
(техникалық және кәсіптік білім базасында)

Мамандықта оқудың тиімділігі

 

МАМАНДАНДЫРУ ЖӘНЕ ПӘНДЕРІ

 • Бу және газ турбинасының құрылысы және жұмыс істеу прициптары
 • Бу және газ турбиналарын монтаждау, баптау, қызмет көрсетуі
 • ЖЭ-ғы энергия ресурстарын пайдаланудың тиімділігін жоғарлату
 • Жылуэнергетикалық жүйелер және энергияны пайдалану
 • ЖЭС-ң электр машиналары мен турбиналары
 • ЖЭС-ң электр жабдықтары және электрмен жабдықтау
 • Техникалық термодинамика
 • Жылуэнергетикалық циклды қондырғыларының термодинамикалық негіздері
 • Жылутехникасының теориялық негізі
 • Электртехника және электроника
 • Жылу желілері мен жүйелері
 • Жылу электр станциялары
 • Қазандық қондырғылар мен бугенераторлары
 • Ауаны жылыту, вентиляциялау және кондиционерлеу
 • Жылумассаалмасу
 • Жанармайды жағу жөнінде арнайы сұрақтары
 • ЖЭС-ті жобалау
 • ЖЭС-те қолданылатын заманауи қорғаныстар
 • Еңбекті қорғау
 • Жылу энергияның сапасын басқару, стандартизациялау, метрология
 • Жылуэнергетикадағы басқарудың техникалық құралдар мен ақпараттық әдістері
 • Жылу энергияны бақылаудың жылу техникасын өлшеу және құралдары
 • Қайтадан жаңартылған энергия көздері
 • Жылумен жабдықтау жүйесінде перспективті энергия ресурстарын пайдалану
 • Жылуэнергетикада және жылутехнологиясында энергияны үнемдеу
 • Жылуэнергетикалық есептеулердегі ақпараттық технологиялар
 • ЖЭ-дағы ЭЕМ желілері мен коммуникация жабдықтары
 • Инженерлі графика
 • ЖЭ-ғы WEB технологиялары
 • Автаматты басқару теориясы
 • Жылутехникалық жабдықтың АЖЖ негіздері
 • Бу және газ турбинасының құрылысы және жұмыс істеу прициптары
 • Бу және газ турбиналарын монтаждау, баптау, қызмет көрсетуі
 • ЖЭ-ғы энергия ресурстарын пайдаланудың тиімділігін жоғарлату
 • Жылуэнергетикалық жүйелер және энергияны пайдалану
 • ЖЭС-ң электр машиналары мен турбиналары
 • ЖЭС-ң электр жабдықтары және электрмен жабдықтау
 • Техникалық термодинамика
 • Жылуэнергетикалық циклды қондырғыларының термодинамикалық негіздері
 • Жылутехникасының теориялық негізі
 • Электртехника және электроника
 • Жылу желілері мен жүйелері
 • Жылу электр станциялары
 • Қазандық қондырғылар мен бугенераторлары
 • Ауаны жылыту, вентиляциялау және кондиционерлеу
 • Жылумассаалмасу
 • Жанармайды жағу жөнінде арнайы сұрақтары
 • ЖЭС-ті жобалау
 • ЖЭС-те қолданылатын заманауи қорғаныстар
 • Еңбекті қорғау
 • Жылу энергияның сапасын басқару, стандартизациялау, метрология
 • Жылуэнергетикадағы басқарудың техникалық құралдар мен ақпараттық әдістері
 • Жылу энергияны бақылаудың жылу техникасын өлшеу және құралдары
 • Қайтадан жаңартылған энергия көздері
 • Жылумен жабдықтау жүйесінде перспективті энергия ресурстарын пайдалану
 • Жылуэнергетикада және жылутехнологиясында энергияны үнемдеу
 • Жылуэнергетикалық есептеулердегі ақпараттық технологиялар
 • ЖЭ-дағы ЭЕМ желілері мен коммуникация жабдықтары
 • Инженерлі графика
 • ЖЭ-ғы WEB технологиялары
 • Автаматты басқару теориясы
 • Жылутехникалық жабдықтың АЖЖ негіздері
 • Бу және газ турбинасының құрылысы және жұмыс істеу прициптары
 • Бу және газ турбиналарын монтаждау, баптау, қызмет көрсетуі
 • ЖЭ-ғы энергия ресурстарын пайдаланудың тиімділігін жоғарлату
 • Жылуэнергетикалық жүйелер және энергияны пайдалану
 • ЖЭС-ң электр машиналары мен турбиналары
 • ЖЭС-ң электр жабдықтары және электрмен жабдықтау
 • Техникалық термодинамика
 • Жылуэнергетикалық циклды қондырғыларының термодинамикалық негіздері
 • Жылутехникасының теориялық негізі
 • Электртехника және электроника
 • Жылу желілері мен жүйелері
 • Жылу электр станциялары
 • Қазандық қондырғылар мен бугенераторлары
 • Ауаны жылыту, вентиляциялау және кондиционерлеу
 • Жылумассаалмасу
 • Жанармайды жағу жөнінде арнайы сұрақтары
 • ЖЭС-ті жобалау
 • ЖЭС-те қолданылатын заманауи қорғаныстар
 • Еңбекті қорғау
 • Жылу энергияның сапасын басқару, стандартизациялау, метрология
 • Жылуэнергетикадағы басқарудың техникалық құралдар мен ақпараттық әдістері
 • Жылу энергияны бақылаудың жылу техникасын өлшеу және құралдары
 • Қайтадан жаңартылған энергия көздері
 • Жылумен жабдықтау жүйесінде перспективті энергия ресурстарын пайдалану
 • Жылуэнергетикада және жылутехнологиясында энергияны үнемдеу
 • Жылуэнергетикалық есептеулердегі ақпараттық технологиялар
 • ЖЭ-дағы ЭЕМ желілері мен коммуникация жабдықтары
 • Инженерлі графика
 • ЖЭ-ғы WEB технологиялары
 • Автаматты басқару теориясы
 • Жылутехникалық жабдықтың АЖЖ негіздері

Студенттердің практика даярлығы

Студенттер біздің аймақтағы танымал өндірістерінде кәсіптік практикадан өтеді.

БІЗДІҢ ТҮЛЕКТЕР

 

Мы в социальных сетях:
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
YouTube
YouTube
Instagram
Одноклассники
Вконтакте