Магистратура-каз

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

Магистратура-жоғары оқу орнынан кейінгі білім деңгейі,тиісті білім беру бағдарламасы бойынша кемінде 60-120 академиялық кредиттерді міндетті түрде игере отырып, «магистр» дәрежесін бере отырып, кадрлар даярлауға арналған.

Магистратураның білім беру бағдарламасының мазмұны құрылады:
1) Теориялық оқыту, базалық циклдерін және кәсіптік пәндерді зерттеуін қамтиды;
2)магистранттарды практикалық даярлау: практиканың әр түрлі түрлері, ғылыми немесе кәсіптік тағылымдамалар;
3)магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын ғылыми-зерттеу жұмысы, – ғылыми-педагогикалық магистратура үшін,бейіндік магистратура үшін – магистрлік жобаны орындауды қамтиды.

Рудный индустриялық институтында магистратураның келесі білім беру бағдарламалары ашылды:

  1. Дайындық бағыты: 7М072 – өндірістік және өңдеу салалары

7М07204 – Металлургия
ғылыми-педагогикалық бағыт:
оқу мерзімі-2 жыл, Берілетін дәреже-техника ғылымдарының магистрі
Оқу жоспары


7М07207 -Металлургия
бейіндік бағыт:
оқу мерзімі-1,5 жыл, Берілетін дәреже – «7M07207-Металлургия» білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология магистрі
Оқу жоспары/strong>


7М07208 -Металлургия
бейіндік бағыт:
оқу мерзімі – 1 жыл, Берілетін дәреже- «7м07208-Металлургия» білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология магистрі
Оқу жоспары


7М07203 -тау-кен ісі
ғылыми-педагогикалық бағыт:
оқу мерзімі-2 жыл, Берілетін дәреже-техника ғылымдарының магистрі
Оқу жоспары


7М07205 -тау-кен ісі
бейіндік бағыт::
оқу мерзімі-1,5 жыл, Берілетін дәреже – «7M07205-Тау-кен ісі» білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология магистрі
Оқу жоспары


7М07206 -тау-кен ісі
бейіндік бағыт:
оқу мерзімі – 1 жыл, Берілетін дәреже – «7м07206-Тау-кен ісі» білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология магистрі
Оқу жоспары

  1. дайындық бағыты: 7M071-Инженерия және инженерлік іс

7М07102 -Электр энергетикасы
ғылыми-педагогикалық бағыт:
оқу мерзімі-2 жыл, Берілетін дәреже-техника ғылымдарының магистрі
Оқу жоспары


7М07109 -Электр энергетикасы
бейіндік бағыт:
оқу мерзімі-1,5 жыл, Берілетін дәреже – «7м07109 Электр энергетикасы» білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология магистрі
Оқу жоспары


7М07101 -Электр энергетикасы
бейіндік бағыт:
оқу мерзімі – 1 жыл, Берілетін дәреже- «7м07101-Электр энергетикасы» білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология магистрі»
Оқу жоспары

Приемная комиссия

Call - центр

Call-center: 8(71431)50702, 87013849448 По вопросам заселения в общежития: 8(71431)9-25-68, 87054403859 Электронный адрес: abiturient@rii.kz